towns and villages
 t. &  v. association
SR  map 
attractions
tourism
travel offices
culture
flora and fauna
sport
advertising
 
slovensky
slovak

Bratislava
lokalita

AIRLINES

Name of company Adress
AEROFLOT letisko Bratislava
AIR SLOVAKIA Pestovateľská ul
AIR transport Europa letisko Bratislava
AIR FRANCE  Vazovova ul.9A
 AIR UKRAJINA  letisko Bratislava
AIR TAXI  
ALAK  Dullovo námestie
 AUSTRIAN AIRLINES,  hotel Danube
 BRITISH AIRWAYS  Štefánikova ul.
HAMLS AIR  Panská ul.
KLM  Nám. SNP
LAUDA AIR,  hotel Forum
 LUFTHANSA  Štúrova ul.
LOT Špitálska ul
SWISSE AIRLINES  Rybné nám.
 TATRA AIR SLOVAKIA  letisko Bratislava

vráť ma na začiatok strany


Združenie miest a obcí SR tourist-channel.sk spat
back to towns/villages first page | back to top | attractions
regional & lobby associatons | town’s, village’s and association’s messages
citizen to visitor | e-mail us
© 1999
Únia miest a obcí SR