towns and villages
 t. &  v. associations
SR  map 
attractions
tourism
travel offices
culture
flora and fauna
sport
advertising
 
slovensky
slovak

Bratislava
lokalita

BANKS

Name of bank Address

Banka Austria

Mostova 6, 811 02 Bratislava 

Citibanka

Viedenská cesta 5, 852 51 Bratislava 

Creditanstalt

Želežničiarska 13, 810 05 Bratislava 

Credit Lyonaise Bank Slovakia

Medená 22, 811 02 Bratislava  

Devín banka

Františkánske námestie 8, 813 10 Bratislava,  

Hypo- Bank Slovakia

Lazaretská 24, 811 08 Bratislava  

Investičná a rozvojová banka

Štúrova 5, 818 55 Bratislava  

Istrobanka

Laurinská 1, 811 01 Bratislava 

Komerční banka

Medená 6, P.O. Box 137, 810 00 Bratislava 

Konsolidačná banka

Cintorínska 21, 814  99 Bratislava 

Ľudová banka

Nám. SNP 15, 810 09 Bratislava 

Poľnobanka

Vajnorská 21, 825 65 Bratislava 

Poštová banka

Gorkého 3, P.O. Box 149, 81499 Bratislava  

Prvá stavebná sporitelňa

Bajkalská 30, 820 05 Bratislava

Slovenská kreditná banka

Nám. SNP 13, P.O. Box 97, 814 99 Bratislava 

Slovenská sporiteľňa

Suché Mýto 4, 816 07 Bratislava  

Slovenská záručná banka

Štefánikova 27, 814 99 Bratislava

Stavebná sporiteľňa VÚB Wüstenrot

Stará Prievozská 2, 820 09 Bratislava

Tatra banka

Vajanského nábr. 5, 810 06 Bratislava

Všeobecná úverová banka

Nám. SNP 19, 818 56 Bratislava 

Československá obchodná banka

Michalská 18, 815 63 Bratislava 

ING Bank N.V. Amsterdam

Kolárska 6, P.O.Box 123, 814 99 Bratislava

vráť ma na začiatok strany


Združenie miest a obcí SR tourist-channel.sk spat
back to towns/villages first page | back to top | attractions
regional & lobby associatons | town’s, village’s and association’s messages
citizen to visitor | e-mail us
© 1999
Únia miest a obcí SR