towns and villages
 t. &  v. associations
SR  map 
attractions
tourism
travel offices
culture
flora and fauna
sport
advertising
 
slovensky
slovak

Bratislava
lokalita

TRAVEL OFFICES

Travel office

Address

ZIP

City

ACADEMIA TOURS, s r.o

Michalská 1

814 17

Bratislava 1

AGENTÚRA JUPITER

Dostojevského rad 7

811 09

Bratislava 1

AIT-ADVENTURE INTERNATIONAL TRAVEL, s r.o.

Grosslingová 8

811 09

Bratislava 1

AMBASSADOR, spol. s r.o.

Miletičova 1

821 08

Bratislava 2

APIS TOURS, s r.o.

Šancova 41

831 04

Bratislava 3

ARTEMIS

Urbánkova 1

811 04

Bratislava 1

ASTOR SLOVAKIA, s.r.o.

Žilinská 2

811 06

Bratislava 1

AUSTROPA, s r.o.

Panská 10

811 01

Bratislava 1

BELLA ITALIA

Koreničova 1

811 03

Bratislava 1

BODIMEX TOUR, s.r.o.

Miletičova 3/a

821 08

Bratislava 2

C.A.TURIST, s r.o.

Miletičova 1

821 08

Bratislava 2

CESTA- Central Slovakia Travel Agency

Mariánska 9

811 08

Bratislava 1

CK PRESSBURG

Domašská 15

821 07

Bratislava 214

CK SLOVNAFT – REKREACENTRUM

Vlčie hrdlo

824 12

Bratislava 23

COMMERCIAL REPRESENTATION AGENCY, s r.o.

Mickiewiczova 7

811 07

Bratislava 1

DANUBIA TOUR, s.r.o.

Obchodná 53

811 06

Bratislava 1

DOWINA

Ružová dolina 22

821 09

Bratislava 2

DUBTOUR

Račianska 21

831 02

Bratislava 3

ECOMM

Krížna 44

821 08

Bratislava 2

ELIT-Travel, s r.o.

Macharova 9

851 01

Bratislava 5

Európska cestovná poisťovňa, a.s.

Ventúrska 12

811 01

Bratislava 1

FITTOUR s r.o.

Mickiewiczova 10

811 07

Bratislava 1

GLOBTOUR Bratislava, s r.o.

Grosslingová 58

811 09

Bratislava 1

HITKA, s r.o.

Hálkova ul. 1

831 03

Bratislava 3

HYDROTOUR, s r.o.

Nám.SNP 15/B

811 01

Bratislava 1

CHERRY TOUR, s r.o.

Gorkého 11

811 01

Bratislava 1

INFOserver SK,s.r.o.

P. O. Box 56

814 99

Bratislava 1

INCHEBA, a.s.

Viedenská cesta 7

852 51

Bratislava 5

IMPERIA, s r.o.

Tomášikova 32

821 01

Bratislava 2

INTERCONTACT, s r.o.

Koceľova 15

821 08

Bratislava 2

INTERMAP, s.r.o.

Egrešová 2

821 07

Bratislava 214

INTERMEDIAL

Záhradnícka 83

821 08

Bratislava 2

JULIŠ TRAVEL

Vajnorská 70, P. O. Box 224

810 00

Bratislava 1

KARTÁGO TOURS, s r.o.

Lazaretská 4A/II

811 08

Bratislava 1

KOALA TOURS, s r.o.

Mickiewiczova 16

811 07

Bratislava 1

KOOPERATÍVA, poisťovňa a.s.

Štefanovičova 4

816 23

Bratislava 1

KORMORÁN Magazín o cestovaní a službách v CR

R.A.N.G.,

P. O. Box 15

850 07

Bratislava 57

LEGIOTOUR s.r.o.

Račianska 33

831 02

Bratislava 35

LIMBA, s. r. o.

Medená 13

811 02

Bratislava 1

LUCKY TOUR

Obchodná 7

811 06

Bratislava 1

M.A.T.-TOUR, s r.o.

Laurinská 12

811 01

Bratislava 1

M.S.T.T. s r.o.

Františkánska 2, P. O. Box 218

814 99

Bratislava 1

MariJo, s r.o.

Americká 2

831 02

Bratislava 3

MASTER TOURS, s r.o.

Hviezdoslavovo nám. 7

811 02

Bratislava 1

MY WAY

Seberíniho 1

821 03

Bratislava 2

N.I.K. SLOVAKIA, s r.o.

Vajnorská 34

831 03

Bratislava 3

NAMK, a.s., CK AUTOTOUR

Vysoká 27

811 06

Bratislava 1

NECKERMANN Slovakia, s r.o.

Panská 23

811 01

Bratislava 1

NK TRAVEL REALITY INVESTMENT s r.o.

Podunajská 28

821 06

Bratislava 214

OBCHODNÁ FAKULTA EU

Dolnozemská 1

852 19

Bratislava 5

PAXTRAVEL

Obchodná 30

811 06

Bratislava 1

PLUS TOUR s r.o.

Bulharská 72

821 04

Bratislava 2

PROMO TRAVEL, s r.o.

Žilinská 2

811 06

Bratislava 1

REISE KAISER

Americké nám.1

811 07

Bratislava 1

RODO

Nedbalova 19

811 01

Bratislava 1

SATUR, a.s.

Miletičova 1

824 72

Bratislava 2

SAYA, s r.o.

Banskobystrická 18

811 06

Bratislava 1

SLOVAKOTURIST, a.s.

ul. 29.augusta 23

811 09

Bratislava 1

SLOVTHERMAE

Radlinského 13

812 89

Bratislava 1

SOREA, s r.o.

Trnavské mýto 1

813 76

Bratislava 1

STEVAN, s r.o.

Vranovská 4

851 02

Bratislava 5

S-TOURS, s r.o.

Laurinská 2, P. O. Box 172

814 99

Bratislava 1

Súkromná hotelová akadémia HaGMa

Biskupická 21

821 06

Bratislava 214

SUNWAY H.T., s r.o.

Záborského 42

831 03

Bratislava 3

SUPRAVIA, s r.o.

hotel DUKLA, Dulovo nám. 1

821 08

Bratislava 2

TATRALOV, s r.o.

Na Hrebienku 31

811 02

Bratislava 1

TATRATOUR, a.s.

Bajkalská 25

827 27

Bratislava 2

TATRA-TURIST, I.S., s r.o.

Lazaretská 27

811 08

Bratislava 1

TERRATRAVEL

Gorkého 13-15, P. O. Box 77

814 99

Bratislava 1

TIMEX

Dulovo nám. 2

821 08

Bratislava 2

TIPTOUR

Seberíniho 1

821 03

Bratislava 2

TOURIMPEX

Jaskový rad 211

831 01

Bratislava 3

UNION, poisťovacia a.s.

Páričkova 18

813 60

Bratislava 1

VD AMIGO, s r.o.

Haanova 35, P. O. Box 44

852 24

Bratislava 5


vráť ma na začiatok strany

Association towns and villages back to home page
back to towns/villages first page | back to top | attractions
regional & lobby associatons | town’s, village’s and association’s messages
citizen to visitor | e-mail us
© 1999
The Union of Towns, Cities and Villages of the Slovak Republic